Terug

Krijg ik kinderbijslag als mijn kind in het buitenland studeert?

Studeert je kind in het buitenland? Hij of zij kan kinderbijslag blijven ontvangen zolang hij of zij in Brussel gedomicilieerd blijft (behalve in gevallen met betrekking tot de toepassing van internationale overeenkomsten).

Als je zoon of dochter besluit om in het buitenland te gaan studeren, vermeld dit dan op het formulier. Uw beheerder stuurt u dan het juiste formulier toe dat door de instelling moet worden ingevuld en aan ons teruggestuurd.

In het geval van studies in het buitenland moet het studieprogramma erkend zijn door de overheid van dat land. Als het programma niet erkend is, moet de student een cursus van 17 uur of 27 studiepunten volgen.

Waar studeert je kind?

In een land van de Europese Economische Ruimte.

Als uw kind gaat studeren in een land in de Europese Economische Ruimte en in Brussel blijft wonen, blijft u kinderbijslag ontvangen voor de duur van de studie.

Je blijft kinderbijslag ontvangen voor de duur van de studies (ook in het kader van een uitwisselingsprogramma zoals Erasmus).

Er moet echter aan de gebruikelijke voorwaarden worden voldaan om kinderbijslag voor het betreffende kind te ontvangen:

  • het kind moet jonger zijn dan 25 jaar,
  • moet hij in België gedomicilieerd blijven,
  • uitsluitend of hoofdzakelijk jouw verantwoordelijkheid zijn

Als je kind aan al deze voorwaarden voldoet, kun je kinderbijslag blijven ontvangen in België terwijl je kind in het buitenland studeert.

In een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Heeft uw kind besloten om in het buitenland te gaan studeren, buiten Europa? Dan krijgt u nog maximaal 1 jaar kinderbijslag. Als uw kind daarna buiten de Europese Economische Ruimte blijft studeren, kunt u voor dat kind geen kinderbijslag meer krijgen.

Bilaterale overeenkomsten buiten de Europese economische ruimte.

Er zijn uitzonderingen in bepaalde landen buiten Europa waarvoor specifieke regels bestaan.

België heeft bilaterale overeenkomsten gesloten met een aantal landen die geen deel uitmaken van de EER: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije en Israël.

Elke overeenkomst bevat specifieke voorwaarden voor het recht op Belgische kinderbijslag. Neem contact op met uw dossierbeheerder voor meer informatie.

Vragen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen op 0800 35 950 of via info@famiris.brussels.

Kun je geen antwoorden vinden?
Popup form
Kun je geen antwoorden vinden?