Terug

Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag als ik een kind met een handicap heb?

Tot de maand waarin een kind met een handicap of aandoening 21 jaar wordt, kan je een toeslag op de kinderbijslag krijgen. Deze toeslag komt bovenop de basiskinderbijslag aangevuld met eventuele toeslagen.

Opgelet: sinds januari 2022 kunnen kinderen tussen 18 en 21 jaar ook aanspraak maken op een vervangingsinkomen en/of een integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid. Contacteer in dat geval de FOD Sociale Zekerheid.

Als een vervangingsinkomen en/of een integratietegemoetkoming wordt toegekend, vervalt de toeslag op de kinderbijslag voor de handicap.

Wanneer heb je er recht op ?

Een arts van het CEAH (Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap) van Iriscare bepaalt of je kind recht heeft op een toeslag. Hij houdt rekening met deze drie pijlers:

  • De lichamelijke en geestelijke gevolgen van de aandoening
  • De gevolgen voor de deelname aan het dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
  • De gevolgen van de handicap voor het gezin (medische behandeling, verplaatsingen, aanpassing van de leefomgeving, …)

Aan elk van deze pijlers worden punten toegekend. Je kind een toeslag als:

  • minstens 4 punten behaalt in de eerste pijler.
  • Of minstens 6 punten krijgt in de drie pijlers samen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Neem contact op met je kinderbijslagfonds. Het fonds zal je aanvraag doorsturen naar het CEAH, dat je een brief zal sturen met alle praktische informatie en formulieren die je ingevuld moet terugsturen. Je kunt ze ook laten invullen door je ziekenfonds of een plaatselijke maatschappelijk assistent.

Op basis van de informatie die je stuurde zal het CEAH:

  • de handicap van je kind evalueren,
  • je kind uitnodigen voor een medisch onderzoek om de handicap aan de hand van vastgelegde criteria te bepalen.

De arts deelt zijn beslissing mee aan de familie en aan het kinderbijslagfonds. De toeslag wordt maandelijks met de basiskinderbijslag betaald vanaf de maand die volgt op de datum die het CEAH op de beslissing vermeldt.

Is je kind 21 jaar geworden?

Dan heeft je kind niet langer recht op de toeslag voor een handicap op de kinderbijslag. Het kan echter aanspraak blijven maken op een vervangingsinkomen en/of een integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid. Lees hierover meer op de website van DG Personen met een handicap.

De toestand van je kind verandert of je bent niet akkoord met de beslissing

Als de toestand van je kind verandert, vraag je bij je kinderbijslagfonds een nieuwe evaluatie aan. Misschien heb je recht op een hoger bedrag. Een inschrijving als werkzoekende leidt niet tot een herziening van de beslissing.

Het CEAH nodigt je kind uit voor een nieuwe evaluatie. Het deelt zijn beslissing mee aan de familie en aan het kinderbijslagfonds. Dat voert de beslissing uit en informeert je hierover.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de medische dienst van het CEAH over de handicap van je kind, kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats.

Meer informatie over de evaluatie van de handicap van je kind?

Die vind je op de website van Iriscare of myIriscare.

Je kunt ook contact opnemen met het CEAH op 0800 35 499 (van 8.00 tot 16.30 uur). Als je vragen hebt over het bedrag van de kinderbijslag, kun je contact opnemen met Famiris via de rubriek contact.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?