Moeder met twee kinderen

Kadastraal inkomen: nieuwe voorwaarde voor sociale toeslag

Gepubliceerd op 17 oktober 2023

Heb je een beperkt inkomen? Dan kan je misschien een sociale toeslag krijgen op je kinderbijslag. Vanaf 1 november 2023 telt naast je socioprofessioneel inkomen (loon en belastbare uitkeringen) ook je kadastraal inkomen mee om je recht op de sociale toeslag te bepalen. Is je kadastraal inkomen te hoog, dan heb je geen recht op een sociale toeslag.

Kadastraal inkomen

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen (KI) geeft de waarde weer van je onroerend goed: gronden en/of gebouwen die je bezit of waarvan je het vruchtgebruik hebt. Voor het recht op een sociale toeslag houden we enkel rekening met het gewoon gebouwd onroerend goed. Dat zijn gebouwen zoals een huis of appartement.

Naar wiens inkomen kijken we?

We kijken naar het gezinsinkomen. Dat is jouw inkomen als je alleen woont met je kind(eren). Woon je samen met je partner of iemand die geen familie is tot de derde graad, dan kijken we naar het inkomen van jullie samen.

Familieleden tot de derde graad: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (over)grootouders, (achter)kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes.

Hoe gebeurt de controle van het gezinsinkomen?

Om het recht op de sociale toeslag te bepalen kijken we naar het kadastraal inkomen op 1 januari van het vorige jaar.

Ligt dat bedrag hoger dan €2.000,00 (niet geïndexeerd), dan is er geen recht op de sociale toeslag.
Is het kadastraal inkomen niet hoger dan €2.000,00, dan kijken we of het socioprofessioneel gezinsinkomen (loon en belastbare uitkeringen) onder de grensbedragen valt. Is dat zo, dan is er recht op een sociale toeslag.

Wanneer gebeurt de eerste controle op het kadastraal inkomen?

Vanaf 1 november 2023 controleren we het kadastraal inkomen van gezinnen die nu al een sociale toeslag ontvangen. Is het kadastraal inkomen van 1 januari 2022 hoger dan €2.000,00, dan kunnen we geen sociale toeslag meer betalen.

De eerste impact van deze maatregel zal merkbaar zijn vanaf de betaling in december 2023 (= kinderbijslag voor de maand november) .

Een voorbeeld: Sofie woont alleen met haar twee kinderen in een huis in Brussel dat ze in mei 2021 kocht. Ze ontvangt een sociale toeslag sinds januari 2023. In november 2023 stellen we vast dat het kadastraal inkomen van Sofie voor januari 2022 € 1.500 bedraagt. Sofie blijft de sociale toeslag krijgen.

Wat met nieuwe aanvragen?

Bij elke nieuwe aanvraag voor kinderbijslag bekijken we het recht op een sociale toeslag. We controleren eerst het kadastraal inkomen van het gezin voordat we de sociale toeslag voorlopig toekennen. Dat doen we ook bij een wijziging van de gezinssamenstelling of een aanvraag om sociale toeslag.

Een voorbeeld: in mei 2024 trekt Sofie met haar kinderen in bij haar partner Tom. Famiris wordt hiervan op de hoogte gebracht. We onderzoeken of Sofie nog recht heeft op een sociale toeslag op de kinderbijslag nu ze samenwoont. We controleren het kadastraal inkomen van januari 2023 van Sofie én van Tom. We stellen vast dat Sofie nog steeds een kadastraal inkomen heeft van € 1.500. Tom heeft een kadastraal inkomen van € 1.800. Samen hebben ze dus een kadastraal inkomen van € 3.300. Dat is te veel om nog recht te hebben op een sociale toeslag. Vanaf juni 2024 zal Sofie geen sociale toeslag meer krijgen.

Nog vragen?

Stuur ons een bericht of bel ons op 0800 35 950.