Opgelet
De Brusselse kinderbijslag stijgt in mei met 2% (eerste betaling in juni). Meer info vind je in onze nieuwsrubriek.
Sluiten
Ga terug

Heb ik recht op een sociale toeslag op mijn kinderbijslag?

Of je recht hebt op een sociale toeslag op de kinderbijslag, hangt af van je inkomen. Dat mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Hoeveel sociale toeslag je krijgt, hangt af van je gezinssituatie (alleenstaand of samenwonend) en het aantal kinderen.

Naar wiens inkomen kijken we?

We kijken naar het gezinsinkomen. Dat is jouw inkomen als je alleen woont met je kind(eren). Woon je samen met je partner of iemand die geen familie is tot de derde graad, dan kijken we naar het inkomen van jullie samen.

Familieleden tot de derde graad: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (over)grootouders, (achter)kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes.

Sinds 1 november 2023 telt niet alleen het socioprofessioneel inkomen (lonen en belastbare uitkeringen) maar ook het kadastraal inkomen (KI) van het gezin mee om je recht op de sociale toeslag te bepalen. Is je kadastraal inkomen hoger dan €2.000,00 (niet geïndexeerd), dan is er geen recht op de sociale toeslag.

Bedragen van de sociale toeslag

Bekijk de bedragen van de sociale toeslag in ons overzicht van de kinderbijslagbedragen.

Of bereken je kinderbijslag met onze handige rekenmachine.

Wat moet ik doen om de sociale toeslag te ontvangen?

Bij Famiris maken we het je graag gemakkelijk. Daarom onderzoeken we elke maand opnieuw of je gezin in aanmerking komt voor een sociale toeslag op de kinderbijslag. Indien dat het geval is, ontvang je deze verhoging automatisch zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

Je dossierbeheerder onderzoekt of een sociale toeslag ambtshalve kan toegekend worden (zonder dat je die moet aanvragen) als je de volgende voorwaarden vervult:

  • Ten minste één lid van je gezin krijgt een leefloon (of equivalent) van het OCMW en dit gedurende ten minste zes maanden van het lopende kalenderjaar

Of

  • De volgende drie voorwaarden zijn vervuld
  1. Je vormt een eenoudergezin.
  2. Je bevindt je in de volgende sociale situatie: Je bent volledig werkloos, hebt een voltijdse loopbaanonderbreking (of tijdskrediet), hebt verlof wegens ziekte, invaliditeit of zwangerschap of je krijgt het leefloon.
  3. Je bevindt je in een van de bovenstaande situaties gedurende ten minste zes maanden van het lopende kalenderjaar.

Voorbeeld: mevrouw Janssens, werkloos, woont alleen met haar drie kinderen van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020. Vanaf juli onderzoeken we of mevrouw Janssens een sociale toeslag kan krijgen, zonder dat ze die moet aanvragen.

Ik heb vandaag geen toeslag maar denk toch recht te hebben

Neem contact op met je persoonlijke dossierbeheerder of vraag zelf je toeslag aan via het formulier ‘sociale toeslag’.

In welke gevallen kan ik nog een hogere kinderbijslag krijgen?

Famiris ondersteunt gezinnen en kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Kinderen met een mentale of fysieke handicap of aandoening komen in aanmerking voor een toeslag op de kinderbijslag. Ook kinderen die één of beide ouders zijn verloren en wees zijn geworden, ontvangen een hoger bedrag.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?