Ga terug

Kinderbijslag voor vluchtelingen uit Oekraïne

U kunt ook de OekraïenseRussische of Engelse versie van deze pagina downloaden

Voor de gezinnen met kinderen of de kinderen die Oekraïne ontvlucht zijn als gevolg van de oorlog, zal er ook in Brussel recht zijn op kinderbijslag.

Is er recht?

Om het recht op kinderbijslag te openen dient het rechtgevend kind over een geldige verblijfstitel te beschikken. De kinderen uit gezinnen die uit Oekraïne gevlucht zijn zullen het statuut van tijdelijke bescherming ontvangen voor een periode van een jaar, periode die achteraf verlengd kan worden. Op basis van deze tijdelijke bescherming kan, zodra een Belgisch rijksregisternummer wordt toegekend en de kinderen officieel in het gebied Brussel-Hoofdstad gedomicilieerd zijn het recht toegekend worden vanaf de maand volgend op die waarin aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan is.

Hoe lang is er recht?

Het recht blijft bestaan voor de duur van de tijdelijke bescherming en de inschrijving in het Belgisch rijksregister.

Hoe de kinderbijslag aanvragen?

Dit kan ondermeer via de website van Famiris via onze online-aanvraag tool of door ons het volgende formulier ingevuld te bezorgen. U kunt de RussischeOekraïense of Engelse versie downloaden.

Het OCMW kan de betrokken gezinnen hiervoor bijstaan.Opgelet! Er wordt best gewacht met het invullen van de aanvraag tot een rijksregisternummer werd toegekend en het kind officieel in Brussel gedomicilieerd is. Een domicilie is een absolute noodzaak om het recht te kunnen onderzoeken.

Wat als de vluchteling opgevangen wordt binnen een gastgezin?

De kinderen uit gezinnen die vallen onder de tijdelijke bescherming (zie hoger) zullen als een aparte eenheid beschouwd worden.

De situatie zal dus geen impact hebben op de kinderbijslag van het gastgezin.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

De kinderbijslag zal dezelfde zijn als voor alle kinderen (van 0 tot 25 jaar) in de Brusselse kinderbijslagregeling, voor een overzicht van de bedragen klik hier. Er zal indien aan de voorwaarden voldaan is ook recht zijn op een sociale toeslag, voor meer informatie verwijzen we naar onze FAQ hieromtrent.

Opgelet kinderen die onderwijs volgen binnen de Vlaamse Gemeenschap hebben eventueel ook recht op bijkomende premies binnen het groeipakket, meer informatie https://www.groeipakket.be/Oekra%C3%AFne

Aandachtspunt

Bij voorkeur wordt aan Famiris zo snel mogelijk het rekeningnummer bezorgd. Het statuut van tijdelijk beschermde laat de gezinnen toe om een rekeningnummer te openen bij een Belgische financiële instelling. De betaling op rekening is de veiligste en snelste manier om te betalen.

Indien we niet over een geldig rekeningnummer beschikken, zullen we genoodzaakt zijn te betalen via circulaire cheque. Meer info over de basisbankdienst.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?