Opgelet
De Brusselse kinderbijslag stijgt in mei met 2% (eerste betaling in juni). Meer info vind je in onze nieuwsrubriek.
Sluiten
Ga terug

Mijn kind gaat naar een Nederlandstalige crèche of een Nederlandstalige school in Brussel

U woont zelf in Brussel? Als je kind naar Vlaamse crèche of school in Brussel gaat, kan het zijn dat je recht hebt op een participatietoeslag uit het Groeipakket, de Vlaamse kinderbijslag.

Je kind gaat naar een Vlaamse crèche in Brussel.

Je kan recht hebben op de kinderopvangtoeslag, een financiële tussenkomst in de kinderopvangkosten betaald door Vlaanderen.

De toeslag bedraagt  €3,50 per volledige opvangdag per kind.

Om recht te hebben moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De kinderopvang is erkend door kind en gezin.
  • Het tarief is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders.
  • Het kind is nog niet ingeschreven in de kleuterklas.

Je kind gaat naar een Nederlandstalige school in Brussel.

Je kan recht hebben op een schooltoeslag als je kind naar een door Vlaanderen erkende kleuter-, lagere of middelbare school in Brussel gaat.

Om recht te hebben moet het kind regelmatig naar school gaan en moet het inkomen van het gezin onder een bepaalde inkomensgrens liggen.

Het bedrag van de toeslag hangt af van:

  • studiedomein
  • familiale situatie
  • belastbaar inkomen ouders
  • kadastraal inkomen ouders

Vragen over de Vlaamse participatietoeslagen?

Surf naar www.groeipakket.be of neem contact op met FONS via 078 79 00 07 ou via welkom@fons.be

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?