jeune étudiant

Vanaf 18 jaar: krijg ik nog kinderbijslag?

Gepubliceerd op 23 januari 2024

Jongeren krijgen kinderbijslag zonder bijzondere voorwaarden tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Vanaf 18 jaar moet de jongere student zijn of als werkzoekende bij Actiris zijn ingeschreven. Famiris controleert de hoedanigheid van de jongere via een formulier dat we aan het begin van het schooljaar versturen.

Studentenjobs

Jongeren mogen niet meer dan 240 uur per kwartaal werken om hun recht op kinderbijslag te behouden. Stellen we vast dat de jongere meer gewerkt heeft, dan moeten we de onterecht betaalde kinderbijslag terugvorderen.

Deze regel is niet van toepassing in juli, augustus en september. In die periode houden we geen rekening met het aantal gewerkte uren, zolang de jongere zijn studies het volgende schooljaar voortzet.

Einde studies

Als de jongere zijn studie beëindigt, moet hij of zij zich vóór 1 augustus bij Actiris laten inschrijven; de jongere heeft dan recht op kinderbijslag gedurende 360 dagen vanaf 1 augustus.  Als de jongere meer dan 240 uur per kwartaal werkt, wordt de kinderbijslag geschorst.

Studeren in het buitenland

Als de jongere besluit in het buitenland te gaan studeren, blijft hij of zij kinderbijslag ontvangen zolang hij of zij in Brussel blijft gedomicilieerd blijft. De periode waarin nog kinderbijslag ontvangen wordt, varieert naargelang van de plaats waar de jongere studeert (Europese Economische Ruimte of daarbuiten).

Vragen?

Heb je nog vragen over kinderbijslag voor studenten of voor werkzoekende jongeren? Raadpleeg dan onze FAQ en/of neem contact met ons op.