Terug

Mijn kind studeert in het buitenland, krijg ik nog kinderbijslag?

Je kind studeert in het buitenland, wat nu? Zolang je kind in Brussel gedomicilieerd blijft, kan het nog kinderbijslag krijgen onder voorwaarden.

Het studieprogramma moet erkend zijn door de overheid van het land waar je kind gaat studeren. Als het programma niet erkend is, moet de student een cursus van 17 uur (secundair onderwijs) of van 13 uur of 27 studiepunten (hoger onderwijs) volgen. Is aan die voorwaarde niet voldaan, dan kan er sowieso geen recht meer zijn op Brusselse kinderbijslag.

Wat moet je doen?

Breng ons op de hoogte als je zoon of dochter in het buitenland gaat studeren. Dat kan via het formulier dat Famiris je automatisch aan het begin van het academiejaar opstuurt. Je dossierbeheerder bezorgt je dan een document dat de buitenlandse onderwijsinstelling moet invullen.

Waar studeert je kind?

Mijn kind studeert in een land van de Europese Economische Ruimte

Als je kind gaat studeren in een land in de Europese Economische Ruimte en in Brussel blijft wonen, kan je Brusselse kinderbijslag ontvangen voor de duur van de studie (ook in het kader van een uitwisselingsprogramma zoals Erasmus).

Je kind moet uiteraard ook wel aan de algemene voorwaarden voor kinderbijslag blijven voldoen:

  • het kind moet jonger zijn dan 25 jaar,
  • het moet in Brussel gedomicilieerd blijven,
  • het moet uitsluitend of hoofdzakelijk onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Als je kind aan al deze voorwaarden voldoet, kun je kinderbijslag blijven ontvangen terwijl je kind in het buitenland studeert.

Mijn kind studeert in een land buiten de Europese Economische Ruimte

Studeert je kind buiten Europa? Dan krijg je nog maximaal 1 jaar kinderbijslag. Blijft je kind na dat jaar buiten de Europese Economische Ruimte studeren, dan is er geen recht meer op kinderbijslag.

Bilaterale overeenkomsten buiten de Europese Economische Ruimte

Er zijn uitzonderingen in bepaalde landen buiten Europa waarvoor specifieke regels bestaan.

België heeft bilaterale overeenkomsten gesloten met een aantal landen die geen deel uitmaken van de EER: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije en Israël.

Elke overeenkomst bevat specifieke voorwaarden voor het recht op kinderbijslag in België. Neem contact op met je dossierbeheerder voor meer informatie als je kind in een van deze landen gaat studeren.

Vragen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen op 0800 35 950 of via info@famiris.brussels.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?