Ga terug

Mijn kind is een werkzoekende schoolverlater

Wat na de studies?

Je kind is verplicht om zich na zijn opleiding bij Actiris in te schrijven als werkzoekende schoolverlater, ook als het al jobvooruitzichten heeft.

Als werkzoekende schoolverlater behoudt je kind maximum 360 dagen recht op kinderbijslag. Hij of zij kan nog 240 uren per kwartaal werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen.

Na deze 360 dagen stopt zijn recht op kinderbijslag definitief. Als je kind was ingeschreven als werkzoekende schoolverlater, kan hij vanaf dan recht hebben op een werkloosheidsuitkering via de vakbond of de hulpkas voor werkzoekenden .

Heeft mijn kind recht op kinderbijslag na de studies?

Eens je kind zich heeft ingeschreven als werkzoekende schoolverlater, heeft het nog maximum 360 dagen recht op kinderbijslag als hij of zij:

 • ingeschreven is bij de werkgelegenheidsdienst Actiris
 • jonger is dan 25 jaar.
 • niet meer leerplichtig is
 • niet vrijwillig werkloos is
 • niet meer dan 240 uur per kwartaal werkt

Wanner begint de periode van 360 dagen?

 • Op 1 augustus na een volledig school- of academiejaar
 • De dag na de onderbreking van de studie (of het terugbrengen ervan tot minder dan 27 studiepunten)
 • De dag na het einde van de tweede examenperiode
 • De dag na indiening van het eindwerk
 • De dag na het einde van het leercontract

Wat als mijn kind stopt zijn studies?

Let wel, als de jongere in het jaar van zijn of haar achttiende verjaardag stopt met studeren, dan begint de periode van 360 dagen:

 • De dag na zijn of haar verjaardag, als de jongere vóór 30 juni 18 jaar oud is en voor de verjaardag stopt met studeren
 • De dag na de onderbreking van de lessen, als de jongere vóór 30 juni 18 jaar oud is en na zijn of haar verjaardag (en vóór 30 juni) stopt met studeren
 • Vanaf 1 augustus als de jongere na 30 juni 18 jaar oud is.

Als je kind zich te laat inschrijft, begint de toekenningsperiode voor de kinderbijslag vanaf de inschrijvingsdatum. Ze eindigt 360 dagen na de verplichte inschrijvingsdatum. Je kind verliest helaas wel het recht op kinderbijslag voor de periode dat hij of zij niet ingeschreven was.

Wat als je kind wil werken als werkzoekende schoolverlater?

Tijdens de toekenningsperiode voor de kinderbijslag behoudt de jongere de kinderbijslag. Tenminste, op voorwaarde dat hij of zij niet meer dan 240 uur werkt per kwartaal.

Werkt de jongere meer dan 240 uur per kwartaal?

Dan wordt de kinderbijslag gedurende dat kwartaal opgeschort. De betaling van de kinderbijslag kan worden hervat als de toekenningsperiode nog loopt en de jongere niet meer werkt of minder dan 240 uur per kwartaal.

Verandert de beroepssituatie van je kind?

Laat dit zo snel mogen weten. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Wat als mijn kind zich niet inschrijft als werkzoekende schoolverlater?

Als je kind zich niet inschrijft als werkzoekende dan heeft hij of zij recht op kinderbijslag tot:

 • Het einde van de maand waarin hij of zij de lessen stopzet
 • Het einde van de laatste maand waarin je kind vakantie heeft (op voorwaarde dat hij of zij de lessen tot het einde van het schooljaar gevolgd heeft).

In het middelbaar of niet-hoger onderwijs loopt die vakantie tot 31 augustus, in het hoger onderwijs tot 30 september.

Hoe en waar schrijft je kind zich in als werkzoekende schoolverlater?

Als je kind in Brussel woont, moet hij of zij zich inschrijven bij Actiris. Dat kan door een afspraak te maken bij een van de 18 kantoren of via de website van Actiris.

Op het moment van inschrijving begint een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden (360 dagen) te lopen. Tijdens die periode kan de jongere werken met behoud van kinderbijslag. Een belangrijke voorwaarde: de beroepswerkzaamheden mogen niet meer dan 240 uur per kwartaal bedragen.

Na afloop van deze beroepsinschakelingstijd ontvangt de jongere beroepsinschakelingsuitkeringen en vervalt het recht op kinderbijslag definitief.

Vragen?

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?