Terug

Kinderbijslag voor studenten: hoe zit de vork in de steel?

Kinderbijslag voor studenten: ook vanaf 18 jaar kan je nog recht hebben.

Kinderbijslag tot 18 jaar

Een kind dat in Brussel woont heeft recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 jaar wordt. Daarvoor moet het de Belgische nationaliteit bezitten of toelating hebben om in België te verblijven.

Kinderbijslag voor studenten tussen 18 en 25 jaar

Vanaf september van het jaar waarin de Brusselse jongere 18 jaar wordt, kan hij/zij tot maximum 25 jaar het recht op kinderbijslag behouden. Daarvoor moet de jongere wel naar school gaan:

  • in het niet-hoger onderwijs, op voorwaarde dat hij of zij ten minste 17 uur les per week volgt;
  • in het hoger onderwijs, op voorwaarde dat hij of zij voor minstens 27 studiepunten of 13 lesuren is ingeschreven. Die inschrijving (of de eerste inschrijving als hij of zij 27 studiepunten behaalt via meerdere instellingen) moet uiterlijk op 30 november gebeuren.
  • Of de jongere volgt een opleiding met een erkend leercontract.

De jongere mag hoger en niet-hoger onderwijs gerust combineren. Ook avondonderwijs is geen probleem.

Tussen twee schooljaren behoudt de jongere het recht op kinderbijslag.

De jongere kan de opleiding volgen binnen de ganse Europese Economische ruimte zonder risico op onderbreking van de kinderbijslag.

Wat moet je doen om kinderbijslag als student te krijgen?

Famiris bezorgt je jaarlijks in september het formulier ‘Kinderbijslag voor studenten’. Jij en de school moeten dat invullen en ondertekenen. Stuur het ons daarna zo snel mogelijk terug:

  • via e-mail (de gegevens van je dossierbeheerder vind je op onze briefwisseling)
  • of per post: Famiris, Trierstraat 70 bus 1, 1000 Brussel.

Wat als de jongere stopt met studeren?

Studeert de jongere niet verder na de schoolvakantie en begint hij/zij te werken? Dan stopt het recht op kinderbijslag als student. Is de jongere ingeschreven als werkzoekende schoolverlater, dan kan hij/zij nog recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?