Ga terug

Wat gebeurt er als mijn kind werkt?

Mijn kind is jonger dan 18 jaar

Een kind uit Brussel heeft recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt. Daarvoor moet het de Belgische nationaliteit bezitten of een toelating hebben om in België te verblijven.

Mijn kind is 18 jaar of ouder en werkt

Vanaf september van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, kan het tot maximum 25 jaar het recht op kinderbijslag behouden. Daarvoor moet het kind naar school gaan of ingeschreven zijn als werkzoekende schoolverlater.

Als student of werkzoekende kan de jongere werken en toch nog kinderbijslag ontvangen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de prestaties maximaal 240 uur per kwartaal bedragen.

Werkt hij of zij meer dan 240 uren per kwartaal? Dan ontvangt de jongere geen kinderbijslag voor dat volledige kwartaal.

Uitzondering op de regel is het derde kwartaal (van juli tot en met september). Tijdens die periode mag de jongere meer dan 240 uur werken zonder verlies van kinderbijslag. De voorwaarde is dan wel dat hij of zij vanaf het volgende schooljaar (in september of oktober) naar school blijft gaan.

Vragen?

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?