Ga terug

Heeft een weeskind recht op een hogere kinderbijslag?

Ja, een weeskind heeft recht op extra kinderbijslag. Famiris ondersteunt kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben

Ieder weeskind heeft recht op een verhoging van de normale kinderbijslag. Famiris vindt het namelijk belangrijk om kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben te ondersteunen.

Wat is het bedrag van deze verhoogde kinderbijslag?

Bereken zelf het bedrag van jouw kinderbijslag met onze handige rekenmachine.

Dit is hoe Famiris jouw kinderbijslag berekent.

Nieuw vanaf 2020

Een kind dat één ouder verloren is, heeft recht op het basisbedrag plus de helft van dat basisbedrag. Eventuele toeslagen gelinkt aan inkomen of handicap worden er nog bij opgeteld. Een kind dat beide ouders of de enige ouder heeft verloren, heeft recht op het dubbele van het basisbedrag. Eventuele toeslagen gelinkt aan inkomen of handicap worden er nog bij opgeteld.

Eventuele toeslagen in verband met inkomen of handicap worden ook toegevoegd.

Hoe werd het bedrag van de wezenuitkering berekend voor 2020?

De wezenbijslag bedraagt 360,83 euro per kind. Het bedrag wordt verhoogd met de leeftijdsbijslag en een eventuele toeslag als het kind een handicap heeft.

Nieuw vanaf 2020

De verhoogde kinderbijslag voor wezen wordt betaald tot het recht op kinderbijslag stopt. Het maakt niet als de overlevende ouder opnieuw gaat samenwonen of (her)trouwt.

Dit is een nieuwe regel die sinds 2020 is ingevoerd. De regel wordt ook toegepast voor gezinnen waarin het kind wees werd voor 2020.

Wat moet ik doen om de toeslag te ontvangen?

Je hoeft zelf niets te doen. Famiris wordt automatisch verwittigd van een overlijden via de Kruispuntbank en zal een hogere kinderbijslag uitbetalen.

De verhoogde kinderbijslag wordt betaald aan de overlevende ouder, of als beide ouders overleden zijn aan diegene die het kind opvoedt.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?