Ga terug

Wie ontvangt de kinderbijslag (bijslagtrekkende)?

De bijslagtrekkende is de persoon die de kinderbijslag ontvangt. Als ouder of opvoeder kan je niet kiezen wie nu precies de kinderbijslag krijgt. De overheid heeft daarvoor enkele regels vastgelegd. We zetten ze hieronder op een rij.

Algemene regel: de moeder krijgt de kinderbijslag

In de meeste gezinnen ontvangt de mama de kinderbijslag. Veel koppels gebruiken daarvoor een gemeenschappelijke bankrekening, al is dat zeker niet verplicht.

Bijvoorbeeld: Agnes en Marc wonen samen met hun twee kinderen. Agnes ontvangt de kinderbijslag op een bankrekening die ze deelt met Marc.

Op deze algemene regel gelden een aantal uitzonderingen.

Wie krijgt de kinderbijslag als de ouders niet (meer) samenwonen?

Voor minderjarige kinderen betalen we de kinderbijslag in principe verder aan de mama. Zijn de kinderen officieel ingeschreven op het adres van de papa?  Dan kan de papa per brief of via mail vragen om zélf de kinderbijslag te ontvangen. Ook in dit geval kunnen de ouders hun gemeenschappelijke rekening (blijven) gebruiken.

Blijft het meerderjarig kind even vaak en even lang bij elke ouder? Dan verandert er voor de kinderbijslag niets.Woont het kind hoofdzakelijk bij één van de twee ouders, dan ontvangt de ouder bij wie het kind het meest verblijft de kinderbijslag.

Soms hebben ouders via het echtscheidingsvonnis specifieke afspraken gemaakt over de kinderbijslag. In dat geval neem je best even contact op met je persoonlijke dossierbeheerder.

Wat als het kind niet meer bij zijn of haar ouders woont?

Wordt een kind niet door zijn of haar ouders, maar door iemand anders opgevoed? Dan ontvangt die persoon ook de kinderbijslag. Dat kan een pleegouder zijn, maar net zo goed een tante of een grootouder.

Staat een jongere al helemaal op eigen benen, dan kan die vanaf 16 jaar zelf de kinderbijslag ontvangen. Dit geldt trouwens ook voor kinderen die wel nog thuis wonen, maar die al gehuwd zijn of eigen kinderen hebben voor wie ze kinderbijslag krijgen.

Wat als de twee ouders hetzelfde geslacht hebben?

Ook voor ouders van hetzelfde geslacht geldt een algemene regel: de oudste van de twee ontvangt de kinderbijslag.

Wie krijgt de kinderbijslag als het kind in een jeugdinstelling verblijft?

Minderjarige kinderen die in problematische omstandigheden opgroeien, kunnen door de jeugdrechter of een overheidsdienst worden toevertrouwd aan een jeugdinstelling. Voor deze kinderen wordt er een afzonderlijke regeling toegepast.

Vragen?

Neem contact op met jouw persoonlijke dossierbeheerder of via de contactpagina.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?