Ga terug

Wie ontvangt de kinderbijslag na een scheiding van de ouders?

In principe is het de moeder die de kinderbijslag ontvangt.

Wanneer de (al dan niet gehuwde) ouders uit elkaar gaan, gaan we nog steeds uit van gedeeld ouderlijk gezag over het minderjarig kind.  

En dus blijft de moeder de kinderbijslag ontvangen.

Verandert deze situatie? Breng dan zeker je persoonlijke dossierbeheerder op de hoogte.

Is het kind minderjarig?

Als het kind minderjarig is en gedomicilieerd is bij de vader, dan kan de vader schriftelijk een aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds om zelf de kinderbijslag voor zijn kinderen te ontvangen. Die wordt toegekend vanaf de maand volgend op de aanvraag. Als hij dat niet doet, blijft de kinderbijslag betaald worden aan de moeder.

Is het kind meerderjarig?

Als het kind meerderjarig is, wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind is gedomicilieerd.

Hoe moet ik de caisse d’allocations familiales (kinderbijslagfonds) op de hoogte brengen als mijn ouders uit elkaar gaan?

Als de ouders uit elkaar gaan, brengt de gemeente de Caisse d’Allocations Familiales (kinderbijslagfonds) op de hoogte van de verandering in de gezinssituatie van het kind, via de Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Zodra wij op de hoogte zijn van de scheiding, stuurt Famiris een brief met de nodige uitleg naar beide ouders. Als de rechtbank voor gezinszaken aan een van de ouders het exclusieve ouderlijke gezag toekent, moet een volledig en ongewijzigd afschrift van de beslissing naar uw kinderbijslagfonds worden gestuurd. De ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, ontvangt de kinderbijslag vanaf de maand die volgt op de ontvangst van de kopie van de beslissing.

Vragen?

Eens we op de hoogte zijn van de scheiding, verstuurt Famiris een brief met de nodige uitleg naar beide ouders.

Neem contact op met je persoonlijke dossierbeheerder of via de Contactpagina.

Vind je geen antwoord?
Popup form
Vind je geen antwoord?